جدا کننده تگ لباس (لبه دار)

290,000تومان

جداکننده سوپر لبه دار – مدل هرکولس (مگنت) Detacher