بایگانی دسته‌ی: لیبل دزدگیر

لیبل دزدگیر بر روی کالا جهت جلوگیری از سرقت مورد استفاده قرار میگیرد به نحوی که اگر لیبل دزدگیر از مقابل دزگیر فروشگاهی و یا گیت فروشگاهی عبور نمایید دستگاه آلارم و هشدار میدهد.