U?U?O? O?U� O?U�O?U� RAKO

U?U?O? O?U� O?U�O?U� RAKO

O?O�U�O? U�O?U� O?U?U�O? U?O�O�O? U�U�U�O?U� O?U�O?U� O?U?O?O?U�U�O�U? O�U�U�U?O?U? U?O�U?O?U?O�U�U?
U?U?O? O?U� O?U�O?U� RAKO

U�U?O?O�U� U�O?U�O�O�U?O?U? O�U?U� O?U?O?O?U� O?O�U?O�O? U�O?U?O� U?O� O?U?O�U? O?U�U� O?O� O�O�O�O�U? O?U� U�U? O?O�O?O?O? O?U� U?U?U�U� O�U? U�U� O?U? U?O� U�U?O?U� O�O� O?O� U?O�O�U�U� 01
O?O�U�O?U?U�O?O�U? O�O? U�O� O�O�U? O�U?O? O?O?O�U? U�U? O?U�O?. O�U?U� O?U?O?O?U� O?O�O�U? U?O�U?O?U?O�U�U�O�U? U�U?U�U�U? U�U� O?O� U�O?O?U?U�U? O?O�O? U?O�U?O?U? O?U� U�O�U�O� U�O� U�O�O�O�
O?O�O�U�O?O?U�U�O�O?O? U�U�U? O?O�O?O?O? U�O�O� U�U� U�O�U�O�U�O�U? O?U? O?O�O� O?O�U?O? O�O?O�U�U� 0 U�O?O� O�O? U?U?O? U?O�O�U�U� O?O�O?O?U� O?O�O?U�O?. O�U?U� O?U?O?O?U� U�U�U�U�U?U� O?O� O?O� U�O�U?O�A�U�O�U? U�U?U?O? O?O�O� O?U� O�U?O?U? O?U�U� U�U�U? U�U�O? U? O?U?O?O?O� U�O�O�U?O� U�U�O�U� U�O�U?U? U�O�U� U�O�U?O�U�O�O�U�O?U�O� U? U?O�U?O?U?O�U�U�O�U?U? O?O? U�U� O?O�O� O?O�O? O?U?O?O?O� O�O?
0/0 U�O?O� O?O�O?O? U�U� O?O� U?O?O� O?O�O? U�O�O�O� U�U? U?U?O�O?. O�O? O�O�O�O? O?O?O�U? O? O?U? U? U�U?O?U� O�O? O�U?O? O?U�O?U� O�O?U?U? O?O� O?U?O?U� O?U�O� O?U� O?O�O�U?O� O�O�O�
U?O�U?O?U?O�U�U�O� U?U?O?U�U�O�O? U�U? O?U?O?. U?U?O? O?O� O?U�O?U� O?O� U�U�O�O� O�U?O? O?U�O?U� U�O�O� U�U�U? U�U�O? U�U� O�U?U� O�U�O� O?O� U�O�O?U�O? U�O�U? O?O�O�O�U? U�U� U?O�U?O?U?O�U�U�O�
U�U�O�O� U�U� U�O�O�O� O?O�O�U�O?O? O?U?O?O?O� O�O� U�U?O?U�O?.

 

cheshme3

 

 

 

U?U?O? O?U� O?U�O?U� RAKO

U�O? U�O�U�O� O�U?U�

O?O�O�

U�O�O� U?O�U?U�

O�O?O�U�O�O� O�O?O�O?U?O? lady era pills

U?O�U�O�U�O?

U�O�O?U�U?O? O?U? O?U?U�

O?U�U�U?U�U?U?U?

O?U� O?U�O?U�

 

152

38

8

– O?U? O?O?O�U?:

[m] 0

 

8.2MHz

O?O�O�O?

 

DSP O?U�U�O�U�

 

AX-200 [cm]

[cm]

[cm]

– O?U? U�O?U?O?O�:

m 2.5

– U�U?O?U�: m 2.0

 

 

درباره نویسنده

admin administrator

دیدگاه خود را وارد کنید.