U?U?O? O�U?O? O?U�O?U� RAKO

U?U?O? O�U?O? O?U�O?U� RAKO


U�U?O?O�U� U�O?U�O�O�U?O?U? O?O�O�U? O�U?O? O?U�O?U� U�O� O?O� O?U?U� O?U? O?U�O?U� U�O?U�O�U�O? O?U?O?U� U? U�O?U�U?U�O� U�O� O?U?U� O?U�O?U� U�O� U?U?O�O�U?U? O?O�O�O?. U?O�U�U� O?O� U?O?O? O?U�O?U� U�U?O?
O?O� 01 O?O�U�O?U? U�O?O�U? U�O�O?U�U?O? O?O?O�U? O?U? U?O�U?O? O?O�O�O?. O�U?U� O?U?O?O?U� O?U?O?O?O� O?O� U?O�U?O?U?O�U�U�O�U? U�U?U�O� U�U?O�O? O�O?O?U?O�O?U� O?U?O?U� U? U�O?U�U?U�O� O?U�O?U�
0 U�O?O�U? O�O? U?U�O?U?U?O� U�O�O�O� U�U? U?U?O�U�O? U? O?O� O?U?O�U� O?U� U�U?O? O?U? O�O?O?U?O�O?U� O?O?U� O?O� U?O�U?O?U?O�U�U�O� U�O�O�O?O�O? O?O�O�U�O?. / U�O� O?O� U?O�O�U�U� 0 O?O� 3
O?O� O?U?O�U� O?U� O�U?U�U�U� O�U?U� O?U?O?O?U� O�U�U�O�U� O?U�U�O�U?U� O?O?U� O?O�O�O?O? U�U?O?U?O�U� O?U� O�O� O?U� 3 O?U�O?U� U? U?O� O�O?U? O?O� U?O�U?O?U?O�U�U�O�U? U�O�U?U?O� O?O� 01 O?U�O?U�
O�U?O?O�U?O? O?O�O?. O�U?U� O?U?O?O?U� U�O?O?O? O?U� O?O� O?U�O?U� U�U?U?O? U?O�U?O�U? U�U�O?O�U? O?O�O?O?U� U? O�O?U�O? O?O� U�O�U?O� U�O�U? O?O�O�O�U? U�U?U?O? O?U� O�U?O?U? O?U�U� U�U�U? U�U�O?.
O?U?O?O?U� O�U?O? O?U�O?U� U�O�O?U�U?O? U�O�O? O?U� O�U?O�O? O?U? O?U?U� )U?O�U?O�U�O?( O�O� U�U?O? O?O�O�O? U�U� O?O� O?U?U� O?U? O?U�O?U� U�U?U� U?U?U�U� O?U?U�U? U?O�U?O? U�O?O�O�O?.

cheshme3

lady era pills

 

U?U?O? O�U?O? O?U�O?U� RAKO

 

U�O? U�O�U�O� O�U?U�
O?O�O�

U�O�O� U?O�U?U� O�O?O�U�O�O� O�O?O�O?U?O? U?O�U�O�U�O? U�O�O?U�U?O? O?U? O?U?U�
O?U�U�U?U�U?U?U?
O�U?O? O?U�O?U� 152

38

8

a�� O?U? O?O?O�U?:

( m 1.6 )

 

8.2MHz

O?O�O�O?

 

DSP O?U�U�O�U�

 

AX-200 [cm]

[cm]

[cm]

a�� O?U? U�O?U?O?O�:

m 1.3

a�� U�U?O?U�: m 1.1

درباره نویسنده

admin administrator

دیدگاه خود را وارد کنید.