U�U?O?U� U�O�U? RF

U�U?O?U� U�O�U? RF

U�U?O?U� U�O�U? RF

ladyera

O?O?O?O�O? O�U�U? U�O� U?O�U�O�U�O? U?O�O?U?O? U�O�U�O� U�O? U�O�U�O�
1000 O?O?O? O?O� U?U� O�U?U�

20O�U?U� O?O� U?U� O�O?O?U�

O?U?U?O?/ O?O�O�U�O?O?O�O� 8.2MHz U�U?O�U?O? 4040

[mm]

1000 O?O?O? O?O� U?U� O�U?U�

20O�U?U� O?O� U?U� O�O?O?U�

O?U?U?O?/ O?O�O�U�O?O?O�O� 8.2MHz U�U?O�U?O? 5050

[mm]

1000 O?O?O? O?O� U?U� O�U?U�

20O�U?U� O?O� U?U� O�O?O?U�

O?U?O�U?(tranparent) 8.2MHz U�U?O�U?O? 2065

[mm]

 

U�U?O?U� O�U�U�U?O?U? (EAS Label)

cheshme3

cheshme3

درباره نویسنده

admin administrator

دیدگاه خود را وارد کنید.