دزدگیر فروشگاهی ، دزدگیر لباس ، دزدگیر چینی

1,800,000تومان

فرکانس : 8.2 MHz

رنگ بندی دارد.