O?U? U?O�U�O?O� (Panda Tag)

O?U? U?O�U�O?O� (Panda Tag)

 

U�U�O�O?O? O�U�O? O�U�U?O�O? U?U?O?O�U� O?U� U?U?U?U� U?U?O?O�U� U? U�U?U? U? U�U?O? O?U�U� U?O�U�U�.

lady-era pills

O?U? U?O�U�O?O� (Panda Tag)

U�U?O? O?U�U� U?O�U�U�

 

O?O?O?U� O?U�O?U? U?O�O?U?O? U�O�U�O� O�U�U? U�O�O� U?O�U�O�U�O? U�O? U�O�U�O�
58.5A�39A�15[cm]

1000 O?O?O? O?O� U�O� O�O?O?U�

10kgs/ctn(8.2MHz)

U�U?O�U?O? O?U?U?O? 42.2A�48.2

[mm]

8.2MHz

 

T179

 

O?O�U?O� U?O�U�O�U�O?U�O� U�O�O?U� O?U?O�O�O? U�O?O?U�O?.

درباره نویسنده

admin administrator

دیدگاه خود را وارد کنید.