لیبل AM

لیبل AM

 

لیبل AM

ضخامت لیبل به همراه لاینر ضخامت لیبل

جدا از لاینر

عرض لیبل طول لیبل فرکانس

کد کالا

 

Maximum 1.9[mm] Maximum 1.8[mm] 10.8mm ± 0.2[mm] 45mm ± 0.2[mm]

58kHz

 

R001

 

لیبل AM

لیبل AM

 

درباره نویسنده

admin administrator

دیدگاه خود را وارد کنید.